Master

Stages in bedrijven en openbare instanties: Uitnodigingen tot indiening projecten mobiliteit studenten

Er wordt een jaarlijkse uitnodiging tot mobiliteit georganiseerd voor de master studenten die een stage in een andere regio zoeken. Deze uitnodiging houdt een selectie in volgens gezamenlijk vastgestelde criteria (gemeenschappelijk raster), maar deze uitnodiging wordt vervolgens aangepast aan de specifieke voorwaarden gekoppeld aan iedere partner (bijvoorbeeld: duur van de stage, stageperiode, ...). De universiteiten verbinden zich de “instromende” studenten te helpen bij hun zoektocht naar een bedrijf of een organisatie in hun regio. Met deze hulp kunnen de reiskosten en eventueel de verblijfskosten gedekt worden.

De uitnodiging tot mobiliteit voor de master studenten dient om de bestaande praktijken van de diverse etablissementen te bundelen voor de integratie van stages in de master opleidingen, door de mogelijkheden uit te breiden dankzij het samenbrengen van de aanbiedingen van de netwerken van de universiteiten, door de student aan te moedigen de grens over te steken en door de banden tussen de universiteit en de arbeidsmarkt in het hele grensgebied aan te trekken. Voor de studenten helpt dit project een meerwaarde te verkrijgen die verband houdt met het grensoverschrijdende karakter: uitbreiding van hun kennis van de arbeidsmarkt en opwaardering van hun talenten binnen deze partnerstructuren. Voor de betrokken sociaal-economische en openbare actoren bieden deze stages een gerichte oplossing voor problemen en zorgen deze voor het in contact komen met toekomstige gediplomeerden.

Bachelor

En construction …

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UNIVERSITEIT VAN MONS (BERGEN)
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN (UCLOUVAIN FUCAM MONS)
UNIVERSITEIT VAN NAMEN
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES