Doctoraatstrainingen

Aanbod van interregionale doctoraatsopleidingen

Iedere partner beschikt over een aanbod aan opleidingen met als doelstelling de transversale vaardigheden van de promovendi te ontwikkelen. Om die reden zal het project allereerst het bestaande aanbod analyseren. Wij zullen vervolgens de daadwerkelijke behoeften van de doelgroep evalueren. Daarna zal er een opleidingenaanbod gecreëerd worden dat is aangepast aan de doelgroep in de betreffende regio’s. Wij verzekeren zo de toegevoegde waarde, maar ook de daadwerkelijke impact van de opleidingen. Het opleidingenaanbod van iedere regio vult dat van de andere aan, wat het circuleren van de studenten zou moeten bevorderen. Iedere regio spant zich zo in om de deelname te garanderen van zijn studenten tijdens iedere sessie. De interregionale en interculturele uitwisselingen zijn een van de doelstellingen van de sessies die prioritair zijn. De opleidingsseminars zijn ook bedoeld om iedere deelnemer beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in het grensgebied. Om deze doelstellingen te bereiken, worden alle opleidingen gegeven in het Engels. Op deze manier zijn wij zeker onze doelgroep aan te trekken.

De soorten opleidingen die aangeboden zullen worden, betreffen: interculturele communicatie, het sollicitatiegesprek...

er zullen 16 interactieve seminars worden aangeboden, te verspreiden over de 3 jaar van het project.

In totaal zullen er 240 promovendi worden opgeleid.

Onderzoek

Om zo dicht mogelijk bij uw opleidingsbehoeften te zijn, luisteren we altijd naar uw wensen, gelieve deze korte vragenlijst in te vullen. (link hieronder)

Komende opleidingen

Afgelopen trainingen

 • 29/11/2019 Stress Management
 • 06/11/2019 Prepare your international mobility
 • 01/10/2019 How to survive an interview with a journalist
 • 08 & 09/10/2019
 • 03/06/2019 (Ghent University)
 • 22, 24 & 27/05/2019 (UCLouvain FUCaM Mons)
 • 06 & 20/05/2019  (COMUE Lille University)
 • 11/03/2019  (UMons)

Leer-Werktrajecten op de Universiteit

Voor de studenten op masterniveau wordt een structuur voorgesteld waarmee leer-werktrajecten op universitair niveau mogelijk zijn.
Deze activiteit is onderverdeeld in drie fasen:


 • Het ontmoeten en informeren van de studenten die een leer-werktraject volgen in een grensoverschrijdende context en het experiment “vis ma vie” (het leven leiden van een student met hetzelfde profiel die aan de andere kant van de grens woont);
 • Het opzetten, volgens de vereiste wettelijke en institutionele kaders, van universitaire “proef”-studies, waarbij integratie in het arbeidsproces gecombineerd wordt met een academische opleiding met enkele testdiploma’s

 • De analyse van de criteria waarmee het model uitgebreid kan worden tot andere diploma’s.

Het ontdekken van beroepen en de regio

Het betreft het bieden van informatie over de beroepen, om de studenten aan het einde van hun 1e cyclus te oriënteren en voor een betere kennis van het grensgebied als “natuurlijke ruimte” voor activiteiten voor de master studenten te zorgen.

 • Bezoeken, grensoverschrijdend en jaarlijks, worden georganiseerd voor de studenten van het laatste jaar van de 1e cyclus (BAC3 of L3). De studenten bezoeken bedrijven en organisaties uit de verschillende regio’s (een dag per regio) en ontmoeten mensen uit het bedrijfsleven. De organisatie stelt de studenten in de gelegenheid op concrete wijze kennis te maken met de beroepen die aansluiten op hun diploma en een idee te krijgen van de bijbehorende vereisten (bijv. op taalgebied). Alvorens voor de master een specialisatie te kiezen, een stage in te voegen en het onderwerp van hun scriptie te kiezen, helpt deze integratie hen om zich voor te bereiden op hun beroepscarrière. Er worden zo contacten gecreëerd tussen het bedrijfsleven en de studenten. Dit leidt tot een betere mobiliteit en helpt de andere activiteiten van de WP en van het TRANSUNIV project te voeden.
 • De dag "1e Grensoverschrijdende baan” richt zich op de master studenten. Deze is onverdeeld in 3 fasen:
 1. Een ontmoeting met oud-studenten van de deelnemende instituten die binnen het grensgebied werken
 2. Een ontmoeting met mensen uit het bedrijfsleven in het grensgebied
 3. Een workshop gewijd aan de wettelijke, reglementaire, enz. aspecten die van toepassing op de situatie zijn. Deze dag richt zich op de master studenten voordat deze de arbeidsmarkt opgaan.

De eerste editie van de aan de 1e Grensoverschrijdende baan gewijde dag, Boost My Career Day, vond plaats op 8 november 2018.

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UNIVERSITEIT VAN MONS (BERGEN)
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN (UCLOUVAIN FUCAM MONS)
UNIVERSITEIT VAN NAMEN
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES