Innovation Bootcamp

THEMA'S AANGEHAALD DOOR DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SOCIAALECONOMISCHE ACTOREN

Beschouwing over een succesvolle integratie van technologie in de gezondheidszorgsector

Deze thema's worden tijdens het seminarie van 19 tot 21 november 2019 bestudeerd door de doctoraatsstudenten.

1. Innovatie en methodologie

Identificeren wat technisch gezien belangrijk is voor e-gezondheid en welke methodologische beginselen gehanteerd moeten worden om de gezondheidszorgdiensten succesvol te digitaliseren.

2. Connected objects en user's experience

Van gedachten wisselen over nieuwe praktijken inzake e-gezondheidszorg dankzij het gebruik van connected objects en een betere user's experience.

3. Ethiek en deontologie

Nadenken over de fundamentele ethische belangen en de gevolgen daarvan voor wie in de e-gezondheidszorg actief is.

4. Overheidsbeleid en bescherming van de rechten van de patiënt

De kernvoorwaarden definiëren om de rechten van de patiënten op individueel en collectief niveau te beschermen.


Innovation from diagnosis and treatment to managing health

Transuniv's Innovation Bootcamps - op basis van het OPEN INNOVATION-concept - moeten (post)doc­toraatsonderzoekers, doctoraatspromotoren en externe operatoren (bedrijven, overheids­actoren, enz.) uit de grensstreek samenbrengen rond crosssectorale en multidisciplinaire kwesties.

De hoofddoelstelling bestaat erin om uitwisselingen en samenwerking tussen de academische en de sociaaleconomische wereld in de hand te werken, om zo te komen tot een betere samenhang tussen wetenschappelijke ontwikkelingen en noden van de burgergemeenschap.

Niet alleen de ambities van de deelnemers, maar vooral ook de echte impact voor de burger vormen een leidmotief voor de beschouwingen tijdens de Innovation Bootcamp.

De Digital Health Innovation Bootcamp verloopt in twee fasen

1 oktober, 16 tot 20 uur: Digital Health Brainstorming, in "Serre numérique", in Valenciennes

Tijdens deze voorbereidende vergadering bepalen doctoraatspromotoren (senior onderzoe­kers) en externe sociaaleconomische actoren (bedrijven, overheids- en privéorganisaties) gezamenlijk wat hun noden zijn, die dan in specifieke vragen worden samengevat. Dit zijn de vragen waaraan de doctorandi zullen werken en die ze tijdens de Digital Health Innovation Bootcamp zelf moeten beantwoorden.

19-21 november, Digital Health Innovation Bootcamp, in "Serre numérique", in Valenciennes

Tijdens drie opeenvolgende workshopdagen zullen doctoraatsonderzoekers van verschillende disciplines en uit de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen samen en met behulp van dynamische, creatieve technieken (design thinking) aan de vooraf bepaalde kwesties werken en innovatieve oplossingen voor deze kwesties voorleggen. Uiteindelijk zal deze methode leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten met de sociaaleconomische actoren.

Editie 2018, Smart Innovation Bootcamp

De eerste editie van de Innovation Bootcamp was gewijd aan het thema “Smart Cities”.

    De lopende projecten:
  • Security in Public Spaces
  • Citizen Open data Engagement
  • Sustainable Bill E-Payment
  • Mo Be Lity
  • Smart Farming
  • Smart Waste Reduction

De Smart Innovation Bootcamp concreet

  • 04.03.19 Voorstelling van de lopende projecten tijdens de bijeenkomst van Smart’N Gov in Namen
  • 14.03.19 Voorstelling van de Smart Innovation Bootcamp als casestudy, 11e bijeenkomst van de ERAC Standing Working Group on Open Science and Innovation (SWG OSI)
COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UNIVERSITEIT VAN MONS (BERGEN)
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN (UCLOUVAIN FUCAM MONS)
UNIVERSITEIT VAN NAMEN
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES