Een senior onderzoeker

Digital Health - Innovation from diagnosis and treatment to managing health

is een thema dat in tal van domeinen voorkomt - volksgezondheid, sociale wetenschappen, gezondheidseconomie, datamanage­ment, computertechnologie (computational technologies), enz.

Kadert dit onderwerp in uw huidige of toekomstige onderzoekswerk? Wenst u nieuwe, regio- en disciplineoverschrijdende wetenschappelijke samenwer¬kingsverbanden te ontwikkelen met Frankrijk, Wallonia en Vlaanderen en met de sociaal¬economische wereld?

We nodigen u uit om op dinsdag 1 oktober van 16 tot 20 uur in Valenciennes, "Serre Numérique" met economische actoren en onderzoekers van het domein van gedachten te wisselen (Digital Health Brainstorming).

De bedoeling van deze gedachtewisselingen is om tussen de universiteiten en de sociaaleconomische wereld samenwer­kingsverbanden en partnerships tot stand te brengen en te consolideren, door hen in staat te stellen om rond een gemeenschappelijk thema gezamenlijke probleemstellingen (problemcases) te ontwikkelen en te identificeren.

Om een maximum aan interactie en cohesie te garanderen wordt de happening in goede banen geleid door professionals inzake ideeënvorming en design thinking.

Voor uw doctoraatsstudenten: Digital Health Innovation Bootcamp, 19-21 november 2019

Vervolgens worden deze probleemstellingen voorgelegd aan junior onderzoekers van de zes partner­universiteiten van het TRANSUNIV-project, tijdens een intensieve, drie dagen durende sessie met verblijf: Digital Health Innovation Bootcamp - van 19 tot 21 november in Valenciennes. Dertig doctorandi, jonge doctors en potentiële postdoctorandi werken in een regio- en disciplineoverschrijdend perspectief aan elk van de probleemstellingen om zo tot vernieuwende oplossingen te komen.

Indien u initiatiefnemer bent voor een of meer van deze probleemstellingen, wordt ook u uitgenodigd om uw expertise te komen delen met de jonge onderzoekers en om bij te dragen tot hun beschouwingen tijdens de Bootcamp.

Innovation Bootcamps ... veel meer dan een Hackathon!

De Innovation Bootcamps worden ontworpen in een langetermijnperspectief van beschouwingen en gedachtewisselingen, tussen regio-overschrijdende onderzoekers, maar ook tussen onderzoekers en sociaaleconomische actoren.

De keuze voor het thema Digital Health sluit volledig aan bij de economische ontwikkelingsdynamiek van de drie regio's Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen, die hiervoor overigens regelmatig fondsen vrijmaken door middel van projectoproepen.

Het TRANSUNIV-project ondersteunt nieuwe oplossingen door u rehtstreeks in contact te brengen met de Technology and Knowledge Transfer Officers van elk van de partneruniversiteiten van het project. Zo garanderen we de nodige begeleiding om ideeën werkelijk uit te werken tot een oplossing. In dit opzicht onderscheiden onze bootcamps zich dan ook van een traditionele Hackathon. We go the extra mile!


COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UNIVERSITEIT VAN MONS (BERGEN)
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN (UCLOUVAIN FUCAM MONS)
UNIVERSITEIT VAN NAMEN
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES