Digital Health Innovation Bootcamp

Op basis van het concept OPEN INNOVATIE heeft de "INNOVATIEBOOTCAMP" tot doel doctoraatsstudenten, postdoctorale studenten, thesisdirecteuren en externe operatoren (bedrijven, publieke actoren, enz.) uit de grensoverschrijdende regio Hauts de France/Wallonië/Vlaanderen samen te brengen rond gemeenschappelijke transversale en multidisciplinaire kwesties.

De doctoraatsstudenten van de Frans-Wallonië-Vlaamse grensstreek zullen samenwerken en innovatieve oplossingen voorstellen!

De Digital Health Innovation Bootcamp verloopt in twee fasen

1 oktober, 16 tot 20 uur: Digital Health Brainstorming, in "Serre numérique", in Valenciennes

Tijdens deze voorbereidende vergadering bepalen doctoraatspromotoren (senior onderzoe­kers) en externe sociaaleconomische actoren (bedrijven, overheids- en privéorganisaties) gezamenlijk wat hun noden zijn, die dan in specifieke vragen worden samengevat. Dit zijn de vragen waaraan de doctorandi zullen werken en die ze tijdens de Digital Health Innovation Bootcamp zelf moeten beantwoorden.

19-21 november, Digital Health Innovation Bootcamp, in "Serre numérique", in Valenciennes

Tijdens drie opeenvolgende workshopdagen zullen doctoraatsonderzoekers van verschillende disciplines en uit de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen samen en met behulp van dynamische, creatieve technieken (design thinking) aan de vooraf bepaalde kwesties werken en innovatieve oplossingen voor deze kwesties voorleggen. Uiteindelijk zal deze methode leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten met de sociaaleconomische actoren.

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UMONS
UCLOUVAIN
UNIVERSITY OF NAMUR
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES