COMUE LILLE NORD DE FRANCE

De Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France (ComUE LNF) heeft op universitair gebied een lange ervaring weten op te bouwen, die zich uit via:

  • Een bundeling van de doctoraatsopleidingen binnen deze scholen, met als resultaat een aanbod aan opleidingen bedoeld voor het bevorderen van het vervolgen van een even veelzijdige als kwalitatieve carrière van de promovendus/promovenda.
  • De opzet van evenementen rond de doctoraatopleiding en het vervolgen van de carrière met de Doctoriales, het forum Doc'Emploi, Ma thèse en 180 secondes, Challenge Doc en de begeleiding van de junior-onderneming CONSULID.

Verder werden er 2 evenementen opgezet ter bevordering van de ontwikkeling van het netwerk vanaf de aanvang van het proefschrift met Startdoc, het begin van het schooljaar van de onderzoekscholen en PhD Welcome, het onthaal van de internationale promovendi.

Voor ieder van deze evenementen gaat het om het promoten van het doctoraat en het creëren van een band tussen de promovendi enerzijds en de sociaal-economische milieus en de burgermaatschappij anderzijds.

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UMONS
UCLOUVAIN
UNIVERSITY OF NAMUR
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES