UCLOUVAIN FUCAM MONS

De UCLouvain is een universiteit met diverse locaties in Louvain-la-Neuve, Woluwe, Saint-Gilles en Mons, Doornik en Charleroi, waar zij zowel het zuiver wetenschappelijk onderzoek als het toegepaste onderzoek ontwikkelt en samenwerkt met de sociaal-economische wereld.

De UCLouvain FUCaM Mons heeft haar activiteit in Henegouwen ontwikkeld.

Zij biedt programma's op het gebied van beheer, politieke wetenschappen, overheidsdiensten, menswetenschappen en communicatie.

De sociaal-economische actoren worden gesteund via toegepaste research en diensten aan de maatschappij.

Zij biedt kwaliteitsonderwijs en bevordert de integratie in het arbeidsproces, waarbij het al meerdere decennia bij alle masteropleidingen verplicht is een stage te volgen.

Deze stage vindt plaats tijdens tweede semester van het laatste jaar van de masteropleiding en stelt zo de student in de gelegenheid in aanraking te komen met de arbeidsmarkt in België, maar soms ook in het buitenland.

De UCLouvain FUCaM Mons richt zich zeer beslist op het bedrijfsleven (met partnerships en alumni) en werkt samen met ondernemingen en organisaties, met name via leerstoelen en Job Days, en voorziet het project van een belangrijk netwerk van partners voor het plaatsen van stagiairs en voor de mobilisatie van professionals in de activiteiten.

De uitoefening van het institutionele partnership tussen Wallonië en Vlaanderen en tussen Frankrijk en België wordt geconcretiseerd in het kader van bidiplomering (met de KULAK), medevoogdijschap voor proefschriften (met de COMUE) Erasmus Belgica uitwisselingen (met UGent) en de gezamenlijke organisatie van Frans-Belgische conferenties, lezingen of seminars voor doctors.

De UCLouvain FUCaM Mons is al enkele decennia actief in de Interreg projecten met betrekking tot het leren van talen (Interreg III), de integratie in het arbeidsproces, de research en toponderwijs (Interreg IV).

In vervolg op het project PRODOC is de UCL doorgegaan met het permanent maken van activiteiten ten gunste van promovendi, waaronder bijzondere evenementen die onder andere betrekking hebben op de vulgarisering (Ma thèse en 180 secondes) en de bewustwording van de arbeidsmarkt voor de vaardigheden van de doctors.

Deze expertise wordt ingezet voor dit project, dat alle universitaire actoren van de regio bundelt; het doel is de integratie op de arbeidsmarkt van de studenten van de eerste cyclus van het doctoraat te vergemakkelijken en het aanvullen en veralgemenen van deze praktijken voor alle actoren op het grondgebied mogelijk te maken.

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UMONS
UCLOUVAIN
UNIVERSITY OF NAMUR
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES