KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

De Kulak maakt al 50 jaar integrerend deel uit van de KU Leuven.

Het betreft een campus van de eerste en derde cyclus met een honderdtal promovendi die onderzoek doen in mens-, exacte en biomedische wetenschappen.

De faculteiten en onderzoeksgroepen van de Kulak zijn volledig geïntegreerd in dezelfde entiteiten in Leuven.

De promovendi zijn eveneens verbonden met een van de drie onderzoekscholen in Leuven. De Kulak maakt zich hard voor het stimuleren van de promovendi bij de verwerving van extra vaardigheden. De universiteit van Leuven heeft ondertussen een grote expertise weten op te bouwen op het gebied van de organisatie van seminars en colleges bestemd voor de jonge onderzoekers.

Zo organiseert de afdeling Leuven Research and Development opleidingen gewijd aan het ondernemerschap, technologieoverdracht en human resources, die de promovendi voorbereiden op een carrière buiten de universiteit.

Op individuele basis bestaan er diverse samenwerkingsverbanden tussen de onderzoekers uit Frankrijk en Kortrijk.

Door haar deelname aan de Metropolitane Universiteit INTERREG-IV heeft de Kulak laten zien dat de campus geïnteresseerd is in de uitwisseling en de samenwerking met regionale partners op het gebied van onderwijs.

Voor de Kulak vormt dit een van de beste manieren om haar expertise meer bekendheid te geven in West Vlaanderen en elders en de brain drain om te zetten in een brain gain. Een concreet voorbeeld hiervan is de bilaterale overeenkomst inzake de gemeenschappelijke financiering van 4 doctoraten onder medevoogdijschap (tussen Kulak en Lille 2) op het gebied van biomedische wetenschappen en recht, die onlangs van start is gegaan.

Het project TRANSUNIV moet ons in staat stellen door te gaan op deze weg en opleidingen en initiatieven aan te bieden in de Euroregio die onze promovendi bewust maken van de meerwaarde van interregionale samenwerkingsverbanden.

Behalve deze interculturele component wil onze universiteitscampus zich vooral baseren op het interdisciplinaire karakter van de doctoraatsopleiding.

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UMONS
UCLOUVAIN
UNIVERSITY OF NAMUR
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES