UNIVERSITEIT GENT

De 4000 promovendi van de Universiteit van Gent maken deel uit van 5 onderzoekscholen die actief zijn op vier vlakken:

  • Opleiding
  • Beheer van de onderzoekskwaliteit
  • Integratie in het arbeidsproces en
  • Internationale dimensie.

De scholen bieden een programma met overdraagbare vaardigheden ter ondersteuning van de integratie in het arbeidsproces van de promovendi.

Het accent wordt gelegd op de academische en niet-academische carrières. Het programma omvat: communicatie, research en valorisatie, leadership en persoonlijke effectiviteit, carrièremanagement en ondernemerschap.

De promovendi kunnen ook deelnemen aan simulaties van sollicitatiegesprekken en de analyse van hun C.V.

Ieder jaar organiseert de Universiteit van Gent twee grote evenementen die de promovendi in staat stellen kennis te maken met de arbeidsmarkt: "From PhD to Job Market", een forum waarop de promovendi doctors kunnen ontmoeten die carrière hebben gemaakt buiten de muren van de universiteit; en "Job Market for Young Researchers" waar de promovendi en de postdocs de vertegenwoordigers van een veertigtal ondernemingen op zoek naar werknemers met een doctorstitel kunnen ontmoeten.

De Universiteit van Gent werkt op bilaterale wijze met Lille I, II en III samen op diverse vakgebieden en op alle niveaus van het onderwijs en de research.

Lille is een preferentiële partner in diverse internationale projecten.

Sinds 2012 is er een gemeenschappelijke inschrijvingsprocedure tussen Gent en Lille voor de interne financiering van de mobiliteit van de studenten of personeel. Het merendeel van deze samenwerkingsverbanden hebben betrekking op de doctoraatsopleiding.

Op het gebied van de stages stelt de Universiteit van Gent haar expertise ter beschikking voor internationale stages, met sinds kort het project RECONFIRM waarin een centraal platform voor internationale stages werd gecreëerd in Vlaanderen, met een open portaal voor studenten, pas afgestudeerden en ondernemingen die een (inter)nationale stagiair(e) zoeken.

De campus van de Universiteit van Gent in Kortrijk heeft speciale banden met de ondernemingen in het grensgebied waarin de studenten stage kunnen lopen.

Maar om de studenten zo goed mogelijk te stimuleren en het stageaanbod uit te breiden is er een structurele samenwerking tussen de regio's nodig.

Bovendien toont de enquête onder alumni dat er vraag is naar een breder aanbod op het gebied van taalverwerving en naar een opleiding gericht op vaardigheden op intercultureel gebied en ondernemerschap.

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UMONS
UCLOUVAIN
UNIVERSITY OF NAMUR
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES