UMONS

De in de buurt van de Frans-Belgische grens gevestigde UMONS is de referentie-universiteit van de Pôle hainuyer, een structuur die alle operatoren van het hoger onderwijs in Henegouwen bundelt.

Aan de hand van een veertigtal opleidingen geeft de UMONS diploma's af van het niveau Bachelor, Master en Doctor in talrijke sectoren.

Zij hecht veel waarde aan haar rol van "sociale lift" in een economisch zwak gebied, houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en kan bogen op een uitstekende expertise op het gebied van psychopedagogische ondersteuning aan de leerlingen.

De UMONS wil graag haar studenten inzetbaar op de arbeidsmarkt maken en heeft om die reden de stages bij bedrijven expliciet opgenomen in meerdere van haar programma's.

De UMONS geniet een grote expertise op het gebied van het organiseren en faciliteren van de mobiliteit van studenten en van grensoverschrijdende en transregionale stages (met name in Frankrijk en Vlaanderen) en heeft het voornemen de interculturele contacten voor haar studenten te vergemakkelijken dankzij haar dienst Internationale Relaties en haar talrijke internationale partners. Door haar ervaring in talrijke nationale en internationale onderzoeksprojecten, waaronder een veertigtal Europese projecten (FP7, Interreg, FEDER en FSE), weet de UMONS zeker raad met verzoeken op het gebied van financiële reporting, audits, publicatie en communicatie.

De universiteit beschikt over een multidisciplinair team voor ondersteuning en steun aan onderzoek, de afdeling Administratie en Valorisatie voor Onderzoek, die met name als taak heeft het doctoraat te promoten.

De al bij de vorige PRODOC (interreg IV) betrokken AVRE blijft de professionele ontwikkeling van zijn promovendi ondersteunen, met name door de opzet van een vernieuwend mentoraatprogramma en de omwerking van zijn DocConnexions tot een participerend bestuur dat de behoeften van zijn promovendi tot het middelpunt van de aanpak maakt.

Men zoekt naar externe financiering en beheert de eigen financiering voor het ondersteunen van de proefschriften en de mobiliteit van zijn promovendi.

De AVRE is een Ondernemingen/Universiteit Interface die zowel de wetenschappelijke ontwikkelingen op het hoogste niveau, als de band met ondernemers van de zone en de regionale ontwikkeling wil verzekeren en daarom zorgdraagt voor de valorisatie van de research bij de ondernemingen, om een ware dienst voor de lokale overheden, gebaseerd op de behoeften in de praktijk, te ontwikkelen.

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITEIT GENT
UMONS
UCLOUVAIN
UNIVERSITY OF NAMUR
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES